Uitgebreid nieuwsbericht

30 aug 2023

Basiscursus Energie


Hebt u hart en oog voor de gevolgen van klimaatverandering, de energietransitie, biodiversiteit ? Maakt u zich zorgen hierover ?
Wilt u weten wat u zelf kunt doen ?
Wilt u meer inzicht krijgen in hoe je energie kunt besparen?
Hoe wek ik zelf duurzaam energie op?

Dan is de 'Basiscursus Energie' wellicht iets voor u.
In drie avonden krijgt u een totaaloverzicht van wat er allemaal mogelijk is, en hoe u daarin keuzes kunt maken. De opgedane kennis kunt u gebruiken om plannen te maken voor de eigen woning of ander pand, máár u kunt er ook anderen mee vooruit helpen. In dat laatste geval verwelkomt Energiek Valkenswaard u graag als energiegids.

Op 7, 11 en 21 september gaat een docent van KempenEnergie aan alle belangstellenden deze Basiscursus verzorgen.

Ze vinden plaats in het Carolus gebouw, Oranje Nassaustraat  te Valkenswaard. Aanvang is om 19.30 uur.  Het einde is rond 22.00 uur.

Als u belangstelling heeft om deze Basiscursus te volgen, stuurt u dan wel even een mailtje naar info@energiekvalkenswaard.nl om u aan te melden.

Deze Basiscursus wordt u kosteloos aangeboden door Energiek Valkenswaard.

Onder deze naam is een aantal inwoners van onze gemeente een burgerinitiatief gestart.

Met onze activiteiten willen wij bereiken dat liefst alle inwoners op de hoogte raken van de (on) mogelijkheden om hun woning of bedrijfspand te verduurzamen.

Daar zijn verschillende werkwijzen voor. Het is te veel om hier uit de doeken te doen. Als u naar onze website gaat, kunt u lezen wat we precies voor ogen hebben. Daar leest u wie wij zijn en vooral HOE wij onze doelen willen bereiken. (www.energiekvalkenswaard.nl)

In het recente verleden hebben we in buurthuizen al avonden belegd waarop deskundigen van KempenEnergie aan de toehoorders uitleg gaven over het hoe en wat van verduurzamen. Deze bijeenkomsten werden zeer goed bezocht. We gaan hier zeker vervolg aan geven. Te zijner tijd komen de aankondigingen van vervolgactiviteiten op onze site en ook in dit blad. 

We onderhouden goede contacten met de wethouder voor duurzaamheid en de ambtenaren, die ons burgerinitiatief omarmd hebben. Ondersteuning krijgen we ook van KempenEnergie (www.kempenenergie.nl) en KempenStroom (www.kempenstroom.nl) te Hapert.

Onze werkgroep bestaat nu uit 8 personen. Gezien de veelheid aan activiteiten die wij voor ogen hebben, is het zeer gewenst dat onze groep uitbreiding krijgt. Als u een steentje bij wilt dragen aan de verduurzaming en biodiversiteit in Valkenswaard kunt u zich aanmelden via de site of rechtstreeks op het emailadres: info@energiekvalkenswaard.nl 

 

Verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid

Door de komst van de nieuwe N69 worden de wegen in Dommelen naar verwachting drukker. Om dit zoveel mogelijk te beperken is er de afgelopen jaren samen met bewoners hard gewerkt aan een ontwerp voor de herinrichting van de Westerhovenseweg, Brouwerijdreef, Bergstraat, Norbertusdreef, Venbergseweg en Dommelseweg in Valkenswaard. 

Hou deze website goed in de gaten voor het laatste actuele nieuws!


Vragen?

We begrijpen dat de werkzaamheden voor overlast zorgen. We zullen dit samen met de aannemer zoveel mogelijk proberen te beperken. Onze excuses voor het ongemak. We hopen op uw begrip en medewerking. Heeft u vragen? Laat het ons dan weten en stuur een mail naar verkeerdommelenzuid@valkenswaard.nl

Op de hoogte blijven
Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden, klik dan op deze link: www.bereikbaarvalkenswaard.nl/werkzaamheden-dommelen-zuid
Wilt u de nieuwsbrief per mail ontvangen, schrijf dan in via deze link.