Het We Dommelen Platform

Namens de verenigingen:

Kees Bergman

Kees Bergman | Voorzitter Tennisvereniging LTV


Mijn naam is Kees Bergman en ik woon al sinds 1984 met veel plezier in Dommelen. Naar mijn mening is de leefbaarheid van Dommelen ontzettend belangrijk, en daar wil ik dan waar mogelijk ook maar al te graag mijn steentje aan bijdragen. Gedurende de jaren dat wij hier wonen heb ik dan ook altijd geprobeerd mee te denken in verschillende besturen zoals bijvoorbeeld bij MR BS Agnetendal, Buurtvereniging Braspenninghof, Bestuur SKOZOK en de tennisvereniging LTV Dommelen; waar ik op dit moment voorzitter ben.
 
Toen mij gevraagd werd om aan het platform WeDommelen deel te nemen, heb ik dan ook niet lang geaarzeld. Ik ben overtuigd van het nut én de noodzaak van een orgaan in ons dorp; iets wat tussen de mensen staat, en voor onze belangen opkomt. Om die reden wil ik mij dan ook vol passie inzetten om Dommelen te houden zoals ze is: een dorp waar je fijn kunt wonen.Michiel van Zon

Michiel van Zon | Voorzitter Doe-Week Dommelen


Ik ben Michiel van Zon, 50 jaren jong. Ik woon sinds 1996 in Dommelen en ben getrouwd met Pieternel. We wonen met veel plezier in de Kerkakkerstraat (oud Dommelen). In het dagelijks leven ben ik Commercieel- en Technisch adviseur bij de Van Berlo Groep in Veghel. Wij zijn marktleider op het gebied van bedrijfsvloeren en complete funderingsconstructies.
 
Ik ben in Dommelen terecht gekomen toen ik mijn partner heb ontmoet; zij woonde al diverse jaren in Dommelen. Ik zei vroeger altijd: 'ik ga nooit weg uit Waalre’, maar nu kan ik inmiddels zeggen: ‘ik ga nooit meer weg uit Dommelen'! Mijn favoriete plek in Dommelen is mijn eigen tuin, maar ongeveer 10 dagen per jaar is het mooiste plekje in Dommelen het Doe-Week veld aan de Keersopperweg. Ik ben namelijk al sinds 1997 betrokken bij de Doe-Week, sinds 1998 maak ik deel uit van het bestuur waarvan de laatste 19 jaar als voorzitter. We trachten met het bestuur van 14 personen een leuke week voor de kinderen te maken en ik durf te zeggen dat we daar ieder jaar weer in slagen.  We maken het programma met veel plezier en ik vind het fantastisch om te zien welke medewerking we krijgen vanuit het dorp.
 
Het speciale van Dommelen is dat het echt een dorp is waar het dorpsgevoel leeft. Het is jammer dat een groot deel van Dommelen bestaat uit forensen die het dorpsgevoel niet hebben en er dus schijnbaar ook geen behoefte aan hebben. Ik wil mijn steentje bijdragen aan een (nog) meer leefbaar Dommelen waarbij ik me persoonlijk richt op het verbinden van mensen en verenigingen. Ik hoop dat we meer inwoners het dorpsgevoel kunnen geven.

 

Toon Vervest

Toon Vervest | SOC de Belleman


Hallo, ik ben Toon Vervest, 62 jaar, ben geboren in Eindhoven, in het stadsdeel Gestel, dus een echte blauwbuik. Ben inmiddels 39 jaar getrouwd met Ria, hebben geen kinderen. Na ons trouwen hebben we eerst 10 jaar in Eindhoven gewoond, hierna vonden wij ons prachtige stulpje in het mooie Dommelen, waar we nu dus al 29 jaar wonen. Na de verhuizing heb ik direct het verenigingsleven in Dommelen opgezocht. Het werd de fantastische “Harmonie De Dommelecho”: een vereniging met een heel familiair karakter. Meerdere families/familieleden zijn daarin vertegenwoordigd.
 
Ik bespeel Hoorn in het groot orkest en speel ook mee in het leerlingenorkest. Ben binnen de vereniging bestuurslid als vertegenwoordiger van de Opleidingscommissie. Zes jaar ben ik namens de harmonie medeorganisator van de Dommelsche Kroonfeesten geweest. Ik doe mee als ondersteuner van meerdere projecten als bijv. “Toeten & Blazen”, om kinderen van de lagere school te stimuleren muziek te gaan maken. Ik doe ook veel vrijwilligerswerk en wil ook graag aan WeDommelen mijn steentje bijdragen!

 

Namens de ondernemers:

Bernd Korner

Bernd Korner | Plus Korner
Voorzitter Winkeliersvereniging de Belleman


Ik ben Bernd Korner, samen met mijn vrouw Margriet eigenaar van de PLUS in Dommelen en vader van zoon Pim en dochter Anja. Dit jaar word ik alweer 58 jaar en in juli ook nog voor de eerste keer opa!
 
Van oorsprong Limburger, maar al weer ruim 20 jaar woonachtig in Brabant, waarvan de laatste 7 jaar in Dommelen. Dommelen gaat me aan het hart, niet alleen omdat ik er woon en werk, maar vooral omdat Dommelen nog écht een dorp is met een rijk verenigingsleven, Brabantse gemoedelijkheid en een dorp waar veel mensen elkaar nog kennen. Helaas is niet iedereen aangesloten op dit mooie dorpsgevoel en dat is één van de redenen dat ik me al jaren inzet voor de goede dingen die de wijkraad en nu WeDommelen voor het totale dorp doet. Samen van Dommelen een nog mooier dorp maken; dat is mijn ambitie!

 

Perry Schoenmakers

Perry Schoenmakers | Drukkerij Schoenmakers b.v.
Bedrijventerrein Goudenrijderhof


Mijn naam is Perry Schoenmakers en ik werk mee aan de denktank van Dommels Platform en de communicatie van WeDommelen. Ik ben getrouwd met Yvonne en hebben samen 2 kids; Jenny (18) en Rick (16). Directeur/eigenaar van Drukkerij Schoenmakers b.v. op industrieterrein Goudenrijderhof. M’n werk is m’n grootste hobby, maar daarbuiten tennis ik ook graag. Verder zet ik me op de achtergrond nog graag een beetje in voor onze voetbalvereniging.
 
Mijn ouders besloten op m’n vijfde van Hapert naar Dommelen te verhuizen, aangezien er toen met een volledig nieuwe wijk (Agnetendal) gestart werd. In het Gertrudisdal hebben m’n ouders toen zelf gebouwd en daar heb ik tot m’n 18e gewoond. Daarna zijn we naar de Goudenrijderhof verhuisd en ben ik Drukkerij Schoenmakers gestart. Inmiddels woon ik alweer 45 jaar in Dommelen, dus tel uit je winst….
 
Dommelen is een behoorlijk dorp in de gemeente Valkenswaard, zeker door de verjonging met de nieuwe wijk Lage Heide is er weer volop beweging van jonge mensen die zoekende zijn om gezamenlijk dingen te doen en te organiseren. Daar moeten we o.a. op inspringen en ons best doen om deze mensen te betrekken en mee te laten denken over de mogelijkheden die Dommelen te bieden heeft. Na het aanhoren van de plannen over WeDommelen heb ik besloten om mij hiervoor in te zetten als afvaardiging van ‘bedrijven/ondernemers Dommelen’. Los zand werkt niet. Dus juist de gezamenlijke inzet van inwoners, ondernemers, verenigingen en scholen maakt ons sterk en heeft me gemotiveerd om m’n steentje bij te dragen aan nog prettiger leven in Dommelen!

 

Namens de inwoners:

Adri Noordhof

Adri Noordhof | Betrokken inwoner & Advocate


Ik ben Adri Noordhof, 53 jaar, en ik woon sinds 2003 in Dommelen. Sinds ik in Dommelen woon, ben ik ook actief lid van de tennisvereniging LTV Dommelen. Ik heb een aantal jaren in het bestuur gezeten en sta wekelijks op de tennisbaan. Een aantal jaren geleden ben ik me ook gaan bewegen in de gemeentepolitiek. Voor D66 ben ik lid van de steunfractie en ik zit in het bestuur van D66 De Kempen. Ik woon met veel plezier in Dommelen en wil me inzetten om Dommelen leefbaar te houden en het verenigingsleven te activeren. Overdag werk ik als advocaat in Eindhoven, maar in de avonden en weekenden is Dommelen mijn terrein.

 

Ilse van Gerven

Ilse van Gerven | Betrokken inwoner, Nieuwbouwwijk Lage Heide


Mijn naam is Ilse van Gerven- van Leeuwen.  Ik ben getrouwd met Bas en samen zijn we de trotse ouders van Anouk en Karlijn. Eind 2018 werd ik gebeld of ik deel wilde nemen aan het Dommelsch Platform. Na twee zeer prettige bijeenkomsten met een club vol enthousiaste personen groeide ook mijn enthousiasme en heb ik aangegeven graag mee te willen denken en doen. Ik woon al bijna mijn hele leven (en dat is alweer 37 jaar) in Dommelen. Eerst in het Fresiapad met ons pap en mam en mijn zusje Anke. Na een verhuizing naar Valkenswaard toch weer terug naar Dommelen. Sinds 5 jaar ook weer echt terug in Oud-Dommelen; we wonen heerlijk in ons huis in Lage Heide.
 
In Oud-Dommelen voel ik me helemaal thuis. Een favoriete plek is de Martinusschool. Ik heb er zelf een fijne tijd gehad en ook nu Anouk en Karlijn er naar school gaan is het een plek waar ik graag ben. Op school zit ik in de Ouderraad en vind het erg leuk om samen met andere ouders en de juffen leuke activiteiten te organiseren. Een andere favoriete plek is de Bloemencorso Tent van buurtschap Oud-Dommelen aan de Narcislaan; in de zomermaanden zijn we hier veel te vinden. Samen met de figuratie commissie zorg ik voor de aankleding van alle figuranten. Elk jaar weer een uitdagende maar erg leuke klus.
 
In Dommelen heb ik het erg naar mijn zin en ik vind het mooi initiatief om het Dommelsch Platform op te richten. Samen kunnen we nog meer bereiken in Dommelen!

 

Koen Steenbakkers

Koen Steenbakkers | Betrokken inwoner & Deskundige infrastructuur


Hallo, mijn naam is Koen Steenbakkers. Ik ben samen met mijn vrouw, die geboren en getogen is in Dommelen, in 2004 van Uden naar Dommelen verhuisd. Belangrijkste reden voor onze verhuizing naar Dommelen was de gezondheidstoestand van mijn schoonouders. Inmiddels wonen we dus alweer een hele tijd, met onze 2 dochters, met veel plezier in het Gerstpad.
 
Ik heb niet echt een favoriete plek in Dommelen. Ik ben vooral graag daar waar ik samen kan zijn met mijn vriendengroep, die voor het grootste deel ook woonachtig is in Dommelen. Ik waardeer Dommelen vooral vanwege de prettige leefomgeving, fijne buurtgenoten en het rijke verenigingsleven. Blij verrast was ik, toen ik werd benaderd om zitting te nemen als adviseur in het Dommelsch Platform, een energiek groepje, mensen die Dommelen een warm hart toedragen.
 
In het dagelijks leven werk ik voor SmartwayZ.NL als Senior Advisor Smart Mobility.

 

Namens Doe Mee(r) met Dommelen: 

Ben de Klerk 1 

Ben de Klerk | Initiatiefnemer


Mijn naam is Ben de Klerk. Sinds 1977 wonen we in Dommelen op inmiddels al de vierde locatie. In 1972 ben ik getrouwd en daarna vader van 2 dochters geworden, waarvan er een voor de klas staat op basisschool Agnetendal. Inmiddels opa van 2 kleinzoons en een kleindochter. Na mijn pensioen heb ik mijn rijbewijs gehaald voor buschauffeur en zit inmiddels alweer 8 jaar achter het stuur van ov bussen en touringcars.
 
Sinds het ontstaan van de Wijkraad Dommelen heb ik verschillende bestuursfuncties bekleed – momenteel als penningmeester. Ik vind het nu echter tijd het vaandel over te dragen. Na meer dan 12 jaar wordt  het tijd voor een bestuurswisseling en een frisse kijk op de toekomst van ons prachtige dorp Dommelen. Ik schuif aan bij het platform WeDommelen om in ieder geval de opgedane kennis en ervaring te delen. Met name de opzet, waarin bijna alle disciplines van onze samenleving zijn vertegenwoordigd, spreekt mij zeer aan – rekening houdend met het gegeven, dat we steeds meer op elkaar zijn aangewezen.

 

 Dorian Jonkers-Fasol

Dorian Jonkers-Fasol | secretaris WeDommelen en notulist platform


Mijn naam is Dorian Jonkers-Fasol, geboren in Dommelen op de Keersopperweg, nu Norbertusdreef geheten. Na wat omzwervingen van Valkenswaard naar Den Bosch voor mijn studie fysiotherapie en daarna via Eindhoven terug naar Oud-Dommelen, waar wij nu alweer 36 jaar wonen. Ik ben getrouwd met Henk en we hebben 1 dochter die in Utrecht studeert. Onze BorderCollie Chef houdt ons goed bezig en gaat graag met ons fietsen, wandelen en kamperen. Ik ben 33 jaar als fysiotherapeut werkzaam geweest; 2 jaar geleden heb ik het roer omgegooid en ben ik nu mantelzorger, postbode en doe ik daarnaast nog van alles.
 
Mijn hobby’s zijn o.a. hockeyen, tennissen, skiën, bloemschikken en gezellige dingen doen met ons gezinnetje en vrienden. Dommelen is een mooi dorp van waaruit je schitterende wandel en fietstochten kunt maken, waarvan natuurlijk niet te vergeten onze twee mozaïek wandelingen. Inmiddels ben ik alweer ruim 5 jaar als vrijwilliger actief binnen de Stichting, waarvan de laatste 4 jaar als secretaris. Ik zet me vooral in voor Accent op ieders Talent en word nog steeds erg blij als er weer een mooie match is gemaakt. Ik sta dan ook helemaal achter onze oneliner “Doe mee(r) met Dommelen”, maar vooral ook Doe mee met Dommelen!