Disclaimer

Bij het gereedmaken van alle pagina's van deze site is de grootst mogelijke zorg betracht.
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van de website van WeDommelen kunnen dan ook géén rechten worden ontleend. De Stichting doe mee(r) met Dommelen draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar op de site van We Dommelen wordt verwezen.

Al het digitale materiaal op deze site mag niet zonder schriftelijke toestemming van de Stichting doe mee(r) met Dommelen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan het bestuur van de Stichting doe mee(r) met Dommelen.

Stichting doe mee(r) met Dommelen stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht, niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, grof taalgebruik, respectloos gedrag, belediging, discriminatie of ander soort ongewenst gedrag, verwijderen we zonder overleg.

Door u geconstateerde onvolledigheden en/of fouten kunt u melden via het contactformulier.