Uitgebreid nieuwsbericht

13 mrt 2020

Provincie: liever kleine beekdalbrug over Keersop bij Dommelen


De provincie wil dat er een kleine beekdalbrug wordt aangelegd over de Keersop bij Dommelen. Het gaat om de aansluiting van de nieuwe N69 bij de N397, de weg van Dommelen naar Eersel.

 

Volgens de provincie zou de aanpassing van het ontwerp voor de nieuwe N69 op dit punt beter zijn voor natuur, landschap en verkeersveiligheid. Provinciale Staten moeten er nog wel goedkeuring aan verlenen.  

Nieuwe N69 tussen Veldhoven en Valkenswaard-zuid moet slanker, slimmer, beter In het oorspronkelijke ontwerp wordt bij de kruising van de N397 met de beekloop van de Keersop de huidige brug en de duiker opnieuw aangelegd. Er zou een aparte fietstunnel onder de N397 komen en een fietsoversteek over de weg bij de nieuwe aansluiting met de N69.

De provincie vindt dat een kleine beekdalbrug louter voordelen oplevert. Zo zou het een groter leefgebied opleveren voor de dieren en blijft de mogelijkheid open om de beekloop in de toekomst te laten meanderen. De aanleg van de kleine beekdalbrug zou ook nog eens goedkoper zijn dan de plannen in het oorspronkelijke ontwerp.

De nieuwe N69 is de nieuwe verbindingsweg tussen de A67 bij Veldhoven en de bestaande N69 (Luikerweg) in Valkenswaard. Deze wordt aangelegd om de kernen van Aalst en Valkenswaard te ontlasten van doorgaand (vracht)verkeer. Eind volgend jaar is ze klaar.

Anneke Liebrand 11-03-20, 19:56 Laatste update: 07:48 Bron: ED

 

N69 Grenscorridor

De komende tijd zal de nieuwe N69 van grote invloed zijn op Dommelen. De bouw start op korte termijn en ook (en vooral) voor Dommelen gaat dit veel betekenen. We Dommelen zal nadrukkelijk partij zijn in alles wat op ons af komt en mede bijeenkomsten organiseren en meningen verzamelen.

Hou deze website goed in de gaten voor het laatste actuele nieuws!

Meer over de N69:
De Nieuwe verbinding N69 wordt in opdracht van provincie Noord-Brabant gerealiseerd door Boskalis Nederland. Het project is onderdeel van de totaaloplossing Grenscorridor N69.

Op de hoogte blijven
Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden, klik dan op deze link: www.grenscorridorN69.nl
Wilt u de nieuwsbrief per mail ontvangen, schrijf dan in via: www.grenscorridorN69.nl/nieuwsbrief
Bekijk ontwerp en werkzaamheden op www.grenscorridorN69.nl/kaartN69

Boskalis
Voor vragen met betrekking tot bouwwerkzaamheden Nieuwe N69, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via telefoonnummer 06-50072036 of per mail: infoN69@boskalis.com.

Provincie Noord-Brabant
Voor overige vragen, die geen betrekking hebben op de bouwwerkzaamheden, kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Brabant, opdrachtgever van de Nieuwe verbinding N69. Dat kan tijdens kantooruren via telefoonnummer 06-52794085 of per mail N69@brabant.nl.