Geen Eet & Ontmoet in Coronatijd

 

WeDommelen en Accent op ieders Talent willen de trouwe bezoekers van onze maandelijkse Eet & Ontmoet niet in de kou laten staan!

Onze kok Ruud van Eet & Ontmoet heeft samen met zijn trouwe “helpers” de idee opgepakt om in plaats van de Eet & Ontmoet van 1x per maand de bewoners van Dommelen te verrassen met een heerlijke gratis soep 1x per week. Het Oranje Fonds hebben we gevraagd of we het geld van NLdoet hiervoor mogen gebruiken, wat zij een prima alternatief vonden en daar dus goedkeuring voor hebben gegeven.

De soep wordt gemaakt door onze kok van E&O en thuis gebracht door een groepje vrijwilligers van Accent op ieders Talent. Opgeven wekelijks uiterlijk op woensdag via eetenontmoet@wedommelen.nl of via onze 2 professionals ( Daniëlle 06.18302236 of Natalie 06.14872397 )

Zoals het er nu naar uitziet, loopt deze smakelijke actie nog door t/m vrijdag 19 juni.

Kok Ruud Eet & Ontmoet