Verkeersmaatregelen Dommelen Zuid

Door de komst van de nieuwe N69 worden de wegen in Dommelen naar verwachting drukker. Om dit zoveel mogelijk te beperken is er de afgelopen jaren samen met bewoners hard gewerkt aan een ontwerp voor de herinrichting van de Westerhovenseweg, Brouwerijdreef, Bergstraat, Norbertusdreef, Venbergseweg en Dommelseweg in Valkenswaard. Inmiddels is de herinrichting van de Westerhovenseweg en Brouwerijdreef gereed.

Update februari 2024:

 
Werkzaamheden Dommelseweg bijna van start
Met de komst van de nieuwe N69 zijn diverse wegen in Dommelen en Valkenswaard drukker geworden. Om sluipverkeer zoveel mogelijk tegen te gaan en de leefbaarheid en bereikbaarheid optimaal te houden, zijn er in 2021 samen met werkgroepen en een klankbordgroep verkeersmaatregelen bedacht. De maatregelen op de Westerhovenseweg, Brouwerijdreef, Bergstraat en de Norbertusdreef zijn gereed. Aannemer BAM Infra is druk bezig met de voorbereidingen. Naar verwachting starten zij half maart met de werkzaamheden aan de Dommelseweg vanaf de brug bij de Dommel. Ook het gedeelte Nieuwe Waalreseweg tot de Dijkstraat én de Vasco Da Gamastraat tot de Columbusstraat wordt meegenomen in de werkzaamheden.
 
  
Uitnodiging inloopbijeenkomst
Het is inmiddels alweer een tijd geleden dat het ontwerp van de Dommelseweg gepresenteerd is. Graag nodigen wij u daarom uit voor een inloopbijeenkomst op maandag 4 maart van 19.00- 21.30 uur bij Barron Valkenswaard, Dommelseweg 2. U kunt binnenlopen wanneer het u het beste uitkomt. Tijdens de bijeenkomst krijgt u het ontwerp te zien, inzicht in de uitvoeringsplanning en -fasering en kunt u vragen stellen. Ook krijgt u uitleg over de rioleringswerkzaamheden.
 
 
Bent u ondernemer?
Wij beseffen ons dat voor veel ondernemers de reconstructie van de Dommelseweg impact heeft. Wij gaan daarom graag met u in gesprek over de planning, omleidingsroutes en andere zaken waar u tegenaan loopt. Wij staan u graag te woord tijdens de inloopbijeenkomst. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om bij de inloopbijeenkomst aanwezig te zijn, dan kunt u contact opnemen met verkeerdommelenzuid@valkenswaard.nl. Wij zullen contact met u opnemen en een afspraak met u maken.
 

Vragen?  
We begrijpen dat de werkzaamheden voor overlast zorgen. We zullen dit samen met de aannemer zoveel mogelijk proberen te beperken. Woont u aan de Dommelseweg, dan ontvangt u per brief van de aannemer bericht over de start van de werkzaamheden voor uw woning. We hopen op uw begrip en medewerking. Heeft u vragen? Laat het ons dan weten en stuur een mail naar verkeerdommelenzuid@valkenswaard.nl.
 
 
Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden, schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief Dommelen Zuid rechtstreeks via www.bereikbaarvalkenswaard.nl.

Aanwonenden van de Dommelseweg, Kruispad, Notarisplein en Kerkweg ontvangen een bewonersbrief huis aan huis. Overige inwoners worden op de hoogte gehouden via de digitale nieuwsbrief over de werkzaamheden in Dommelen-Zuid.
 
 


 

 

Update november 2023:

Verkeersmaatregelen vanwege werkzaamheden Dommelseweg en Norbertusdreef 

Op dit moment werkt Enexis bij de brug over de Dommel aan de Bergstraat/Dommelseweg ter hoogte van Dommelsche Watermolen. Enexis werkt aan kabels en leidingen die onder de Dommel doorlopen. Deze werkzaamheden duren tot 22 december. De Dommelseweg blijft open voor autoverkeer. Er staan verkeerslichten in de buurt van de brug om het verkeer ter plaatse van de werkzaamheden te begeleiden. In deze periode kunnen fietsers alleen het fietspad aan de zuidzijde gebruiken (= zijde van de Watermolen). Dit is tijdelijk in gebruik voor tweerichtingsverkeer. Fietsers vanuit Valkenswaard moeten dus oversteken ter hoogte van Minister Aalbersestraat. 

Kruising Norbertusdreef-Tienendreef

Laatste fase Norbertusdreef t.h.v. kruising Tienendreef

Maandag 20 november start aannemer Heijmans met het laatste gedeelde van de Norbertusdreef bij de kruising met de Tienendreef in Dommelen. Om de werkzaamheden veilig en spoedig uit te voeren is het nodig om de hele kruising maximaal twee weken af te sluiten voor autoverkeer. Deze afsluiting duurt dus tot en met vrijdag 1 december. Als het werk eerder gereed is, gaat de kruising natuurlijk eerder weer open. Doorgaand verkeer via de Tienendreef richting de Brouwerijdreef en andersom is tijdelijk niet mogelijk.

Het winkelcentrum en sport- en ontmoetingscentrum De Belleman blijven voor auto’s bereikbaar vanuit de Brouwerijdreef en de Damianusdreef en voor verkeer vanuit Valkenswaard via de Tienendreef en het Ambrosiusdal.  Doorgaand fietsverkeer over Tienendreef/Brouwerijdreef blijft wel mogelijk. 

Tijdelijke wijziging buslijn 317

Door de afsluiting van de kruising Norbertusdreef - Tienendreef zijn de haltes aan de Tienendreef en Damianusdreef tijdelijk buiten gebruik tussen 20 november en 1 december. Mochten de werkzaamheden eerder gereed zijn gaan de haltes eerder open.  Buslijn 317 rijdt dus vanaf de Markt via halte Florapark/Dommelseweg naar de Dijkstraat en keert om bij rotonde Nieuwe Waalreseweg.

Busreizigers vanuit en naar Dommelen-Noord kunnen tijdelijk alleen gebruik maken van buslijn 318 en de haltes bij het Brouwerijplein en in de Bergstraat bij het Martinusplein, of in Valkenswaard instappen op buslijn 317 (of 318).

 

Het hele project van de Norbertusdreef en omgeving is te zien op: www.valkenswaard.nl/dommelenzuid.

Kijk voor alle verkeerswerkzaamheden in onze gemeente: www.watgebeurtervoormijndeur.nl/valkenswaard
Vragen? Mail naar verkeerdommelenzuid@valkenswaard.nl.Update 25 juli 2023:

De werkzaamheden in Dommelen-Zuid aan de Bergstraat worden net voor de bouwvak afgerond. De aannemer zet alles op alles om het werk zo netjes mogelijk af te ronden. De Nobertusdreef is de volgende straat die wordt aangepakt in de herstructurering van Dommelen. Deze weg gaat vanaf 28 augustus dicht. Het streven is ook de Venbergseweg opnieuw in te richten vanaf begin september. De werkzaamheden duren tot begin oktober naar verwachting. Meer informatie over de reconstructie van Dommelen-Zuid.

Bergstraat2

Update 8 juni 2023:

 
Update Dommelen Zuid: Het Laar - Groenstraat

Medio volgende week zijn de werkzaamheden rondom Het Laar en de Groenstraat gereed. Hiermee sluiten we weer een fase van de werkzaamheden aan de Bergstraat af. Het Laar en de Groenstraat zijn vanaf medio volgende week open voor verkeer. De Bergstraat wordt toegankelijk voor bestemmingsverkeer vanuit de Westerhovenseweg. Deze is niet toegankelijk voor vrachtverkeer.

Vanaf de Groenstraat werkt de aannemer verder richting de Norbertusdreef. De kruising Norbertusdreef blijft open voor verkeer richting de Watermolen. Bezoekers van de kerk kunnen parkeren op het Martinusplein. Voor de veiligheid van fietsers wordt er een omleidingsroute ingesteld vanuit Bergstraat/Groenstraat via Het Laar en Peelsenbos richting de Norbertusdreef en Tienendreef.

De werkzaamheden vanaf de brug bij de Dommel duren nog een aantal weken. Het doorgaande verkeer over de Dommelseweg blijft hierdoor nog een aantal weken afgesloten. Na openstelling van deze fase start de aannemer aan de laatste fase van de Bergstraat: de kruising Norbertusdreef.

De werkzaamheden voor de Bergstraat worden, mits alles voorspoedig verloopt, op 28 juli afgerond. Direct na de bouwvak start de aannemer aan de reconstructie van de Norbertusdreef.

Kijk voor de projectinformatie op: https://www.bereikbaarvalkenswaard.nl/werkzaamheden-dommelen-zuid
 
Voor vragen mail naar verkeerdommelenzuid@valkenswaard.nl.
 
 

 

-----------------------------------------

Brouwerijdreef

De werkzaamheden aan de Brouwerijdreef zijn inmiddels nagenoeg afgerond. Momenteel worden de laatste opleverpunten afgerond en de groenvoorzieningen aangeplant. De straat is ingericht als een 30 km gebied waarbij gekozen is voor geluidsarme klinkers en asfalt voor de fietsstroken. Bij de inrichting heeft de fietser een prominente plaats gekregen, zijn er diverse parkeervakken aangebracht en heeft het verkeer van rechts voorrang, met uitzondering van de uitritten. Ook zijn er enkele plateaus aangelegd. Hier krijgen we diverse meldingen over. De drempels zijn volgens de richtlijnen voor een 30 km gebied aangebracht, om verkeer niet harder over de Brouwerijdreef te laten rijden. Dit doen we om de straat leefbaar te houden voor bewoners.

Brouwerijdreef

Werkzaamheden Bergstraat gaan van start
Na de reconstructie van de Westerhovenseweg en Brouwerijdreef starten we nu aan de Bergstraat. We streven ernaar om een karakteristieke woonstraat door de kern van Dommelen te laten lopen. Het fietspad vanuit de Westerhovenseweg wordt doorgetrokken, waardoor fietsers alle ruimte krijgen op een dubbelzijdig vrijliggend fietspad. Fietsers hebben voorrang bij alle zijwegen zodat dit een snelle comfortabele route wordt richting het centrum. Het fietspad krijgt ter hoogte van de noordelijke kruisingen opstelruimtes, zodat fietsers veilig over kunnen steken. Ook de Bergstraat wordt ingericht als 30 km gebied waar diverse verkeersremmende maatregelen worden aangebracht. Er worden enkele plateaus en een wegversmalling aangelegd, om verkeer ook 30 km te laten rijden.

Het ontwerp voor de Bergstraat is hier te bekijken.

Brouwerijplein
Het Brouwerijplein ligt in het begin van de karakteristieke Bergstraat en ook de uitstraling van dit plein wordt hiernaar aangepast. Zo wordt het een plein met groene uitstraling en mooie plaats voor ontmoeten. Ook wordt rekening gehouden met de zichtlijn naar de fabrieksschoorsteen van Dommelsch. 

Martinusplein
In het hart van Dommelen Zuid ligt het Martinusplein, een multifunctioneel plein. Het plein krijgt aan de zijde van de Bergstraat meer en gevarieerd groen. Door een splitsing in de rijbaan inclusief zebrapad creëren we een veilige oversteek voor schoolgaande kinderen van Basisschool St. Martinus.

Bergstraat

Vervanging riolering en nutswerkzaamheden
In een gedeelte van de Bergstraat tussen de Crocuslaan en het Laar wordt de riolering vervangen. De vervanging nemen we mee in onze werkzaamheden, omdat we het voor u als inwoner niet wenselijk vinden om de Bergstraat binnen een jaar weer af te sluiten voor rioolwerkzaamheden. Verder staan werkzaamheden gepland van Enexis en Brabant Water. Aannemer Hurkmans verzorgt deze werkzaamheden in afstemming met de gemeentelijke werkzaamheden.

Riool

Planning werkzaamheden
Heijmans infra realiseert de aanleg van de Bergstraat. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, om de overlast voor aanwonenden zoveel mogelijk te beperken. Deze fasering telt een aantal fases over de Bergstraat.

Op 9 januari 2023 start Aannemer Hurkmans met de nutswerkzaamheden tussen de Brouwerij en Sneeuwklokje. De Bergstraat wordt vanaf dat moment afgesloten voor doorgaand verkeer. De Bergstraat is voor bewoners vanuit de Kerkakkerstraat en Crocuslaan bereikbaar. De afzetting vanaf het Sneeuwklokje tot de Kerkakkerstraat is voor bewoners via één weghelft te bereiken. Mits de omstandigheden het toelaten, duren deze werkzaamheden 3 weken.

Heijmans infra start hun werkzaamheden maandag 30 januari 2023 en loopt van de brouwerij tot voorbij de Kerkakkerstraat. Vanaf dit moment zijn beide rijbanen afgesloten voor verkeer. Naar verwachting duurt deze fase tot begin april.

Hoe wij u op de hoogte houden
Bewoners van de Bergstraat worden huis aan huis geïnformeerd over de werkzaamheden. We begrijpen dat de werkzaamheden impact hebben en hopen op uw medewerking. Ook voor ondernemers aan de Bergstraat hebben de werkzaamheden gevolgen. De aannemer probeert hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Op het moment dat de werkzaamheden bij uw pand plaatsvinden nemen we contact met u op. Verdere informatie vindt op de hiernaast genoemde websites.

Parkeren
Bewoners van de Bergstraat kunnen via de Crocuslaan en Kerkakkerstraat bij hun woning komen. Tijdens de werkzaamheden zijn de woningen niet met de auto bereikbaar. In de Crocuslaan is extra parkeergelegenheid in de groenstrook. We begrijpen dat dit voor parkeerdruk in de wijk zal zorgen. Helaas ontkomen we hier niet aan en rekenen op ieders begrip.

Busdienst
Door de wegafsluiting is het voor lijndienst 318 vanaf 9 januari niet meer mogelijk door de Bergstraat te rijden. Deze zal vanuit Eersel via de N69 richting Luikerweg naar de markt gaan. Bewoners uit Dommelen kunnen tijdens de werkzaamheden aan de Bergstraat gebruik maken van de bushalte aan de Tienendreef. Lijn 318 komt hierdoor ook tijdelijk te vervallen aan de Westerhovenseweg en de Dommelseweg in Valkenswaard.

Afvalinzameling
Omdat de vuilniswagen niet bij het afgesloten gedeelte kan komen, vragen we bewoners hun afvalbakken tijdelijk op een ander punt aan te bieden. Zowel klikos als het oud papier kunnen op de gebruikelijke dag worden aangeboden bij de Kerkakkerstraat. Mochten er bewoners zijn welke hiervoor hulp nodig hebben, dan horen wij dit graag. De aannemer kan hier dan bij ondersteunen.

Norbertusdreef

Norbertusdreef
De werkzaamheden aan de Bergstraat zullen, mits alles voorspoedig verloopt, rond de zomervakantie afgerond worden. Daarna start Heijmans infra met de werkzaamheden aan de Norbertusdreef. De ontwerpen van de Norbertusdreef zijn samen met bewoners in 2020 tot stand gekomen. Na het definitief maken van deze ontwerpen bleken de getroffen maatregelen toch niet voldoende effectief bij te dragen aan het terugbrengen van de snelheid en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarom is een second opinion gevraagd van een verkeerskundige en ingenieursbureau en is het ontwerp op een aantal punten  gewijzigd.

Het ontwerp voor de Norbertusdreef is hier te bekijken.

 

 

 

Vragen?
We begrijpen dat de werkzaamheden voor overlast zorgen. We zullen dit samen met de aannemer zoveel mogelijk proberen te beperken. Onze excuses voor het ongemak. We hopen op uw begrip en medewerking. Heeft u vragen? Laat het ons dan weten en stuur een mail naar verkeerdommelenzuid@valkenswaard.nl

Op de hoogte blijven
Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden, klik dan op deze link: www.bereikbaarvalkenswaard.nl/werkzaamheden-dommelen-zuid
Wilt u de nieuwsbrief per mail ontvangen, schrijf dan in via deze link.