Verkeersmaatregelen Dommelen Zuid

Door de komst van de nieuwe N69 worden de wegen in Dommelen naar verwachting drukker. Om dit zoveel mogelijk te beperken is er de afgelopen jaren samen met bewoners hard gewerkt aan een ontwerp voor de herinrichting van de Westerhovenseweg, Brouwerijdreef, Bergstraat, Norbertusdreef, Venbergseweg en Dommelseweg in Valkenswaard. Inmiddels is de herinrichting van de Westerhovenseweg en Brouwerijdreef gereed.

Brouwerijdreef

De werkzaamheden aan de Brouwerijdreef zijn inmiddels nagenoeg afgerond. Momenteel worden de laatste opleverpunten afgerond en de groenvoorzieningen aangeplant. De straat is ingericht als een 30 km gebied waarbij gekozen is voor geluidsarme klinkers en asfalt voor de fietsstroken. Bij de inrichting heeft de fietser een prominente plaats gekregen, zijn er diverse parkeervakken aangebracht en heeft het verkeer van rechts voorrang, met uitzondering van de uitritten. Ook zijn er enkele plateaus aangelegd. Hier krijgen we diverse meldingen over. De drempels zijn volgens de richtlijnen voor een 30 km gebied aangebracht, om verkeer niet harder over de Brouwerijdreef te laten rijden. Dit doen we om de straat leefbaar te houden voor bewoners.

Brouwerijdreef

Werkzaamheden Bergstraat gaan van start
Na de reconstructie van de Westerhovenseweg en Brouwerijdreef starten we nu aan de Bergstraat. We streven ernaar om een karakteristieke woonstraat door de kern van Dommelen te laten lopen. Het fietspad vanuit de Westerhovenseweg wordt doorgetrokken, waardoor fietsers alle ruimte krijgen op een dubbelzijdig vrijliggend fietspad. Fietsers hebben voorrang bij alle zijwegen zodat dit een snelle comfortabele route wordt richting het centrum. Het fietspad krijgt ter hoogte van de noordelijke kruisingen opstelruimtes, zodat fietsers veilig over kunnen steken. Ook de Bergstraat wordt ingericht als 30 km gebied waar diverse verkeersremmende maatregelen worden aangebracht. Er worden enkele plateaus en een wegversmalling aangelegd, om verkeer ook 30 km te laten rijden.

Het ontwerp voor de Bergstraat is hier te bekijken.

Brouwerijplein
Het Brouwerijplein ligt in het begin van de karakteristieke Bergstraat en ook de uitstraling van dit plein wordt hiernaar aangepast. Zo wordt het een plein met groene uitstraling en mooie plaats voor ontmoeten. Ook wordt rekening gehouden met de zichtlijn naar de fabrieksschoorsteen van Dommelsch. 

Martinusplein
In het hart van Dommelen Zuid ligt het Martinusplein, een multifunctioneel plein. Het plein krijgt aan de zijde van de Bergstraat meer en gevarieerd groen. Door een splitsing in de rijbaan inclusief zebrapad creëren we een veilige oversteek voor schoolgaande kinderen van Basisschool St. Martinus.

Bergstraat

Vervanging riolering en nutswerkzaamheden
In een gedeelte van de Bergstraat tussen de Crocuslaan en het Laar wordt de riolering vervangen. De vervanging nemen we mee in onze werkzaamheden, omdat we het voor u als inwoner niet wenselijk vinden om de Bergstraat binnen een jaar weer af te sluiten voor rioolwerkzaamheden. Verder staan werkzaamheden gepland van Enexis en Brabant Water. Aannemer Hurkmans verzorgt deze werkzaamheden in afstemming met de gemeentelijke werkzaamheden.

Riool

Planning werkzaamheden
Heijmans infra realiseert de aanleg van de Bergstraat. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, om de overlast voor aanwonenden zoveel mogelijk te beperken. Deze fasering telt een aantal fases over de Bergstraat.

Op 9 januari 2023 start Aannemer Hurkmans met de nutswerkzaamheden tussen de Brouwerij en Sneeuwklokje. De Bergstraat wordt vanaf dat moment afgesloten voor doorgaand verkeer. De Bergstraat is voor bewoners vanuit de Kerkakkerstraat en Crocuslaan bereikbaar. De afzetting vanaf het Sneeuwklokje tot de Kerkakkerstraat is voor bewoners via één weghelft te bereiken. Mits de omstandigheden het toelaten, duren deze werkzaamheden 3 weken.

Heijmans infra start hun werkzaamheden maandag 30 januari 2023 en loopt van de brouwerij tot voorbij de Kerkakkerstraat. Vanaf dit moment zijn beide rijbanen afgesloten voor verkeer. Naar verwachting duurt deze fase tot begin april.

Hoe wij u op de hoogte houden
Bewoners van de Bergstraat worden huis aan huis geïnformeerd over de werkzaamheden. We begrijpen dat de werkzaamheden impact hebben en hopen op uw medewerking. Ook voor ondernemers aan de Bergstraat hebben de werkzaamheden gevolgen. De aannemer probeert hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Op het moment dat de werkzaamheden bij uw pand plaatsvinden nemen we contact met u op. Verdere informatie vindt op de hiernaast genoemde websites.

Parkeren
Bewoners van de Bergstraat kunnen via de Crocuslaan en Kerkakkerstraat bij hun woning komen. Tijdens de werkzaamheden zijn de woningen niet met de auto bereikbaar. In de Crocuslaan is extra parkeergelegenheid in de groenstrook. We begrijpen dat dit voor parkeerdruk in de wijk zal zorgen. Helaas ontkomen we hier niet aan en rekenen op ieders begrip.

Busdienst
Door de wegafsluiting is het voor lijndienst 318 vanaf 9 januari niet meer mogelijk door de Bergstraat te rijden. Deze zal vanuit Eersel via de N69 richting Luikerweg naar de markt gaan. Bewoners uit Dommelen kunnen tijdens de werkzaamheden aan de Bergstraat gebruik maken van de bushalte aan de Tienendreef. Lijn 318 komt hierdoor ook tijdelijk te vervallen aan de Westerhovenseweg en de Dommelseweg in Valkenswaard.

Afvalinzameling
Omdat de vuilniswagen niet bij het afgesloten gedeelte kan komen, vragen we bewoners hun afvalbakken tijdelijk op een ander punt aan te bieden. Zowel klikos als het oud papier kunnen op de gebruikelijke dag worden aangeboden bij de Kerkakkerstraat. Mochten er bewoners zijn welke hiervoor hulp nodig hebben, dan horen wij dit graag. De aannemer kan hier dan bij ondersteunen.

Norbertusdreef

Norbertusdreef
De werkzaamheden aan de Bergstraat zullen, mits alles voorspoedig verloopt, rond de zomervakantie afgerond worden. Daarna start Heijmans infra met de werkzaamheden aan de Norbertusdreef. De ontwerpen van de Norbertusdreef zijn samen met bewoners in 2020 tot stand gekomen. Na het definitief maken van deze ontwerpen bleken de getroffen maatregelen toch niet voldoende effectief bij te dragen aan het terugbrengen van de snelheid en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarom is een second opinion gevraagd van een verkeerskundige en ingenieursbureau en is het ontwerp op een aantal punten  gewijzigd.

Het ontwerp voor de Norbertusdreef is hier te bekijken.

 

 

 

Vragen?
We begrijpen dat de werkzaamheden voor overlast zorgen. We zullen dit samen met de aannemer zoveel mogelijk proberen te beperken. Onze excuses voor het ongemak. We hopen op uw begrip en medewerking. Heeft u vragen? Laat het ons dan weten en stuur een mail naar verkeerdommelenzuid@valkenswaard.nl

Op de hoogte blijven
Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden, klik dan op deze link: www.bereikbaarvalkenswaard.nl/werkzaamheden-dommelen-zuid
Wilt u de nieuwsbrief per mail ontvangen, schrijf dan in via deze link.