Uitgebreid nieuwsbericht

29 okt 2020

Toekomst Eurocircuit


De afgelopen jaren is er veel te doen geweest rondom het Eurocircuit...

 

Namens wethouder Kees Marchal, Gemeente Valkenswaard:

Als wethouder ben ik verantwoordelijk voor de toekomst van het terrein. Graag wil ik duidelijkheid scheppen voor iedereen, daarom zijn we het project ‘Toekomst Eurocircuit” gestart. Dit is een proces waarin we in gesprek gaan met alle belanghebbenden om samen te werken aan 4, of misschien wel 5 mogelijke scenario’s voor de toekomst. We streven ernaar om volgend jaar 1 duidelijk toekomstscenario te laten kiezen door de gemeenteraad. Vervolgens kan voor dat scenario een bestemmingsplan worden gemaakt, waarin duidelijk is wat wel én wat niet kan.
Ik hoop dat iedereen mee wil doen en samen wil werken aan een nieuw toekomstplan voor het terrein.

Waar werken we aan?
Samen met belanghebbenden werken we 4 scenario’s uit. Elk scenario krijgt daarbij evenveel aandacht en wordt op dezelfde manier onderzocht op bijvoorbeeld financiële, juridische, maatschappelijke en economische gevolgen. Alle 4 de scenario’s worden vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad maakt de keuze.
 
De scenario’s:

Terrein omvormen tot natuur
Legaliseren feitelijk gebruik
Realiseren leisuregebied
Maximaal faciliteren van auto- en motorcross

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest rondom het Eurocircuit. Begrijpelijke discussies, vragen over wat is toegestaan en onduidelijkheid alom.

In gesprek met belanghebbenden
Tussen eind juli en eind september hebben er gesprekken plaatsgevonden met de directe belanghebbenden van het terrein in de huidige vorm. Ruim twintig verenigingen, omwonenden en partijen hebben aan kunnen geven wat ze in de afgelopen jaren als goed, maar ook minder goed hebben ervaren. Er is gesproken over de verschillende ideaalbeelden die er zijn voor de toekomst van het circuit en wat men belangrijk vindt in het proces tot het komen van een nieuw toekomstbeeld.

Het woord ‘duidelijkheid’ kwam vaak voor. Het gebrek eraan in de afgelopen jaren én daarmee ook de behoefte eraan voor de toekomst. Ook werd er vaak aangegeven dat het Eurocircuit in de beleving van inwoners vaak alleen de motorcross en de rallycross betreft, maar dat er meer mensen belang hebben bij het terrein als het gaat om het uitoefenen van sport en hobby.
Daarnaast werd ook duidelijk wat de afgelopen jaren hebben gedaan in termen van overlast voor omwonenden. Deze gesprekken hebben waardevolle informatie opgeleverd voor de verdere uitwerking van de scenario’s.  

Informatie op de website over lopende zaken
We willen graag alle relevante informatie voor u beschikbaar stellen. Daarom worden alle documenten en informatie die betrekking hebben op het eurocircuit op www.valkenswaard.nl/eurocircuit toegevoegd.

 

N69 Grenscorridor

De komende tijd zal de nieuwe N69 van grote invloed zijn op Dommelen. De bouw start op korte termijn en ook (en vooral) voor Dommelen gaat dit veel betekenen. We Dommelen zal nadrukkelijk partij zijn in alles wat op ons af komt en mede bijeenkomsten organiseren en meningen verzamelen.

Hou deze website goed in de gaten voor het laatste actuele nieuws!

Meer over de N69:
De Nieuwe verbinding N69 wordt in opdracht van provincie Noord-Brabant gerealiseerd door Boskalis Nederland. Het project is onderdeel van de totaaloplossing Grenscorridor N69.

Op de hoogte blijven
Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden, klik dan op deze link: www.grenscorridorN69.nl
Wilt u de nieuwsbrief per mail ontvangen, schrijf dan in via: www.grenscorridorN69.nl/nieuwsbrief
Bekijk ontwerp en werkzaamheden op www.grenscorridorN69.nl/kaartN69

Boskalis
Voor vragen met betrekking tot bouwwerkzaamheden Nieuwe N69, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via telefoonnummer 06-50072036 of per mail: infoN69@boskalis.com.

Provincie Noord-Brabant
Voor overige vragen, die geen betrekking hebben op de bouwwerkzaamheden, kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Brabant, opdrachtgever van de Nieuwe verbinding N69. Dat kan tijdens kantooruren via telefoonnummer 06-52794085 of per mail N69@brabant.nl.