Uitgebreid nieuwsbericht

7 aug 2020

Problematiek Aziatische Duizendknopen


Zeer schadelijk plant rukt op in Nederland!

 

Aziatische duizendknopen (waaronder Japanse duizendknoop) is een vaste plant, die bloeit in augustus en september en in de winter boven de grond volledig afsterft. Onder de grond weet de plant zich in die periode echter snel uit te breiden. In maart en april schieten de stengels als raketten uit de grond en overwoekeren de omgeving.  Deze planten zijn zeer schadelijk en verspreiden zich gemakkelijk in stedelijk groen, bermen, tuinen en natuurgebieden. Ze tasten de biodiversiteit aan met hun extreme groei, dit leidt onder meer tot negatieve effecten op verkeersveiligheid.

Ook economisch zijn de duizendknopen een last. Ze drukken de waarde van (bouw)grond en zorgen voor extra kosten voor bestrijding en onderhoud. Duizendknopen veroorzaken grote schade aan funderingen, verhardingen, infrastructuur, rioleringen en drainagebuizen. De plant heeft geen enkele moeite om door zwakke plekken in asfalt, beton of metselwerk heen te groeien. Ook het aantal soorten ongewervelde dieren (o.a. bosmieren, vlinders en insecten) wordt lager als Japanse duizendknoop de groeiplaats domineert. Vooral als de ‘horrorplant’ weet binnen te dringen in natuurlijke biotopen zoals beek- en rivieroevers heeft dit een nadelig effect op de biodiversiteit. De plant is in het verleden massaal gekocht als sierplant. Ook in Valkenswaard wordt overlast ervaren van Aziatische duizendknopen. Ze groeien onder andere bij de Groote Meer en aan de oevers van de Dommel.

Bestrijding
Er is tot op heden nog geen methode die 100% oplossing biedt en tot ieders volle tevredenheid werkzaam is. De meningen van deskundigen over de huidige toegepaste bestrijdingsmethoden (injecteren, uitputten, verstikken, afgraven etc.) zijn zeer uiteenlopend. Vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit worden adviezen gegeven om bestrijding van de duizendknopen tegen te gaan. Enkele overheidsinstanties hebben gezamenlijk een ‘Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen’ opgesteld waarin handvatten om verspreiding van Aziatische duizendknopen tegen te gaan en de duizendknopen te beheersen en verwijderen.

Voorkomen verspreiding
Het risico dat de plantendelen van de duizendknoop (onbedoeld) worden verspreid is groot. Het is bekend dat de plant vanuit delen van de stengel zo weer wortel kan schieten waardoor nieuwe groeiplaatsen ontstaan. Verspreiding door maaien vindt waarschijnlijk het meeste plaats doordat delen van de plant aan de machines blijven hangen en er elders weer afvallen. Ook hergebruik van grond en maaisel als bemesting zijn verspreidingsbronnen. Het is goed als tuin- en terreineigenaren de planten herkennen en maatregelen nemen ter voorkoming van verspreiding van deze invasieve exoot.

Via de gemeente is meer informatie op te vragen over de duizendknopen en het voorkomen van verspreiding of bestrijding ervan. Ook het melden van plaatsen waar de duizendknoop voorkomt is voor de gemeente van belang, dit om de locaties nauwkeurig in kaart brengen. Indien mogelijk dan graag foto’s van de plant en groeiplaats bijvoegen. De locaties met foto kunt u sturen naar groen@valkenswaard.nl.

Aziatische Duizendknopen1

 

N69 Grenscorridor

De komende tijd zal de nieuwe N69 van grote invloed zijn op Dommelen. De bouw start op korte termijn en ook (en vooral) voor Dommelen gaat dit veel betekenen. We Dommelen zal nadrukkelijk partij zijn in alles wat op ons af komt en mede bijeenkomsten organiseren en meningen verzamelen.

Hou deze website goed in de gaten voor het laatste actuele nieuws!

Meer over de N69:
De Nieuwe verbinding N69 wordt in opdracht van provincie Noord-Brabant gerealiseerd door Boskalis Nederland. Het project is onderdeel van de totaaloplossing Grenscorridor N69.

Op de hoogte blijven
Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden, klik dan op deze link: www.grenscorridorN69.nl
Wilt u de nieuwsbrief per mail ontvangen, schrijf dan in via: www.grenscorridorN69.nl/nieuwsbrief
Bekijk ontwerp en werkzaamheden op www.grenscorridorN69.nl/kaartN69

Boskalis
Voor vragen met betrekking tot bouwwerkzaamheden Nieuwe N69, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via telefoonnummer 06-50072036 of per mail: infoN69@boskalis.com.

Provincie Noord-Brabant
Voor overige vragen, die geen betrekking hebben op de bouwwerkzaamheden, kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Brabant, opdrachtgever van de Nieuwe verbinding N69. Dat kan tijdens kantooruren via telefoonnummer 06-52794085 of per mail N69@brabant.nl.