Uitgebreid nieuwsbericht

12 mei 2020

Aanpak eikenprocessierups


De gemeente heeft dit voorjaar een Eikenprocessierupsteam (Epr-team) in het leven geroepen om de bestrijding van de eikenprocessierups in 2020 nog beter te kunnen coördineren.

 

In het team werken medewerkers uit verschillende disciplines samen. Zo kunnen we goed inspelen op vragen en zorgen van inwoners. Het team schakelt zo nodig externe professionals in. Op een speciale projectenpagina van de gemeentelijke website is veel informatie te vinden over de Epr.

Valkenswaard heeft meer dan 8000 verschillende eikenbomen die op belangrijke plaatsen staan bij scholen, sportverenigingen of waar veel fietsers en wandelaars komen. Betreffende eiken worden vanaf afgelopen week preventief bespoten met het biologisch bestrijdingsmiddel Xentari. Dit middel is momenteel het meest effectief en brengt de minste schade toe aan planten of dieren. In tegenstelling tot vorig jaar zijn ook onze buurgemeenten Aalst-Waalre en Heeze-Leende overgegaan op het preventief spuiten met Xentari. De plasticfolie die u hier en daar aantreft om bomen zijn niet van gemeentewege aangebracht, maar door bezorgde particulieren. We zien dit fenomeen voornamelijk buiten onze gemeentegrenzen en is bedoeld om verplaatsing van de rups tegen te gaan.

Twee weken geleden week was er een virtuele bijeenkomst over de eikenprocessierups georganiseerd door de provincie en de GGD. Aangehaald werden de grote verschillen in bestrijding tussen de verschillende gemeenten, de provincie of andere terreinbeheerders. Breda en Den Bosch bestrijden helemaal niet preventief. Tilburg en Helmond slechts 30% terwijl Eindhoven op 70% preventieve bestrijding inzet. Die percentages duiden op hoeveel van hun eikenbomenbestand wordt bespoten. Onze gemeente staat momenteel in contact met haar buurgemeenten en brengt de problematiek en werkwijzen onderling ter sprake.

Naar de toekomst toe wordt gewerkt aan een centrale coördinatie vanuit de provincie.

De doelstelling zal zijn om op termijn van preventief bestrijden naar natuurlijke bestrijding over te gaan. Zoals gezegd verschillen de werkwijzen van bestrijding enorm. Biologische bestrijding met Xentari is niet ideaal, omdat het ook andere rupsen dood, maar beter dan Nematoden. Deze methode blijkt gevaarlijker als je gericht op overlast en gezondheidsrisico’s wilt acteren. De kans dat nematoden aanslaan is klein en de werkwijze veel omslachtiger. Het injecteren van bomen wordt als fataal voor alle insecten afgedaan die leven in en van de eik. En dat zijn er meer dan 400! Op 16 april j.l. is deze methode verboden door het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen. Xentari is dus niet gevaarlijk voor mensen of dieren (m.u.v. rupsen).

De provincie gaat uit van een natuurlijke balans op termijn. Daarvoor moeten veel meer aanpassingen gedaan worden in de huidige inrichting van de openbare ruimte waar eikenbomen staan. Ze zal evenwel de ‘hotspots’, waar veel mensen komen, preventief blijven spuiten. Ze gaat wel inzetten op meer samenwerking. Niet alleen met gemeenten maar ook met andere terreinbeheerders en internationaal.

De gemeente Valkenswaard heeft reeds enkele jaren geleden ingezet op natuurlijke bestrijding door het planten van speciale bloembollen- en bloemenmengsels. In gebieden met beschermde vlindersoorten of die moeilijk bereikbaar zijn, zetten we voor de bestrijding de koolmees in. Meer dan 120 mezenkastjes hangen ondertussen in gemeentelijke bomen. Mede dankzij hulp van leerlingen van Were Di 3 en van het IVN afdeling Valkenswaard-Waalre. Het Dorpsinitiatief Borkel en Schaft heeft met een prachtig project zo’n 500 kastjes uitgegeven aan hun inwoners voor in particuliere tuinen. Ook in Valkenswaard zal hierop nog samen met het IVN op worden doorgepakt.

N69 Grenscorridor

De komende tijd zal de nieuwe N69 van grote invloed zijn op Dommelen. De bouw start op korte termijn en ook (en vooral) voor Dommelen gaat dit veel betekenen. We Dommelen zal nadrukkelijk partij zijn in alles wat op ons af komt en mede bijeenkomsten organiseren en meningen verzamelen.

Hou deze website goed in de gaten voor het laatste actuele nieuws!

Meer over de N69:
De Nieuwe verbinding N69 wordt in opdracht van provincie Noord-Brabant gerealiseerd door Boskalis Nederland. Het project is onderdeel van de totaaloplossing Grenscorridor N69.

Op de hoogte blijven
Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden, klik dan op deze link: www.grenscorridorN69.nl
Wilt u de nieuwsbrief per mail ontvangen, schrijf dan in via: www.grenscorridorN69.nl/nieuwsbrief
Bekijk ontwerp en werkzaamheden op www.grenscorridorN69.nl/kaartN69

Boskalis
Voor vragen met betrekking tot bouwwerkzaamheden Nieuwe N69, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via telefoonnummer 06-50072036 of per mail: infoN69@boskalis.com.

Provincie Noord-Brabant
Voor overige vragen, die geen betrekking hebben op de bouwwerkzaamheden, kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Brabant, opdrachtgever van de Nieuwe verbinding N69. Dat kan tijdens kantooruren via telefoonnummer 06-52794085 of per mail N69@brabant.nl.